Home Digital Marketing

Digital Marketing

The Best Marketing doesn’t Feel Like Marketing. #TomFishburne

STAY CONNECT

4,426FansLike
307FollowersFollow
181FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Random Updates

เริ่มต้นวาง กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ อย่างไรดี ? Photo by Jesus Kiteque on Unsplash

นำ Marketing Framework มาประยุกต์ใช้ในการวาง กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

0
เริ่มต้นวาง กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ อย่างไรดี ? ช่วงหลังๆมานี้ จะมีน้องๆเข้ามาปรึกษาว่าจะวาง กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ อย่างไรดี จะทำ Present เสนอหัวหน้าแบบไหนดี ทำอย่างไรได้บ้าง อาจจะด้วยหลังๆมานี้ มีน้องๆย้ายงานข้ามไปมาระหว่าง Agency และฝั่ง Brand มากขึ้น (ผมสังเกตุเอาจากคนรอบตัวผมนะครับ ไม่ได้มี Stat มารองรับ ^^) และหลายๆบริษัทให้ความสำคัญกับการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น ผมมักจะบอกน้องๆเหล่านั้นเสมอว่า อย่าแยกการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ออกจากกันเลย...